what going on?

Stranger Things 2x5

Chapter Five: Dig Dug

Nancy dhe Jonathan shkëmbejnë teori konspiracioni me një aleat të ri, ndërsa Eleven kërkon për dikë nga e kaluara e saj. “Bob Truri” trajton një problem të vështirë.

Stranger Things: 2×5
Stranger Things: 2×5
Oct. 27, 2017

Stranger Things season 2