what going on?

Stranger Things 2x4

Chapter Four: Will the Wise

Willi i sëmurë flet hapur me Joyce, me pasoja shqetësuese. Teksa Hopper gërmon për të vërtetën, Eleven zbulon një të papritur.

Stranger Things: 2×4
Stranger Things: 2×4
Oct. 27, 2017

Stranger Things season 2