what going on?

Stranger Things 2x3

Chapter Three: The Pollywog

Dustin adopton një kafshë të re, dhe Eleven nuk duron dot më në shtëpi. Bobi dashamirës këshillon Uillin që t’i bëjë ballë frikës së tij.

Stranger Things: 2×3
Stranger Things: 2×3
Oct. 27, 2017

Stranger Things season 2