what going on?

Stranger Things 1x7

Chapter Seven: The Bathtub

Eleven përpiqet të gjejë Will, Lucas përhap lajmin e mbërritjes së një njeriu të keq, ndërsa Jonathan dhe Nancy i tregojnë policisë çfarë kishte kapur kamera.

Stranger Things: 1×7
Stranger Things: 1×7
Jul. 15, 2016

Stranger Things season 1