Stranger Things 1x6

Chapter Six: The Monster

Hopper futet në Laboratorin Hawkins, ndwrsa Nancy dhe Jonathan përballen me forcën që mori Willin.Djemtë pyesin z. Clarke se si të udhëtojnë në një tjetër dimension.

Stranger Things: 1×6
Jul. 15, 2016

Stranger Things season 1