what going on?

Stranger Things 1x5

Chapter Five: The Flea and the Acrobat

Hopper futet në Laboratorin Hawkins, ndwrsa Nancy dhe Jonathan përballen me forcën që mori Willin.Djemtë pyesin z. Clarke se si të udhëtojnë në një tjetër dimension.

Stranger Things: 1×5
Jul. 15, 2016

Stranger Things season 1