what going on?

Sherlock 1x3

The Great Game

Majkroft ka nevojë për ndihmën e Sherlock, por një mendje e pamëshirshme kriminale e vendos Sherlokun duke zbuluar krime hutuese nëpërmjet një serie pengjesh me bomba, përmes të cilëve ai flet.

Sherlock: 1×3
Sherlock: 1×3
Sherlock: 1×3
Aug. 08, 2010

Sherlock season 1