what going on?

Sherlock 1x2

The Blind Banker

Holms futet në një botë kodesh dhe simbolesh kur ai heton një seri vrasjesh të lidhura me disa kode misterioze.

Sherlock: 1×2
Sherlock: 1×2
Aug. 01, 2010

Sherlock season 1