what going on?

Game of Thrones 7x6

Beyond the Wall

Jon dhe skuadra e tij shkojnë përtej murit për të kapur Kalorësin e Bardhë. Daenery duhet të marrë një vendim të vështirë. Arya përballet me Sansan.

Game of Thrones: 7×6
Game of Thrones: 7×6
Game of Thrones: 7×6
Game of Thrones: 7×6
Game of Thrones: 7×6
Game of Thrones: 7×6
Game of Thrones: 7×6
Game of Thrones: 7×6
Game of Thrones: 7×6
Game of Thrones: 7×6
Aug. 20, 2017

Game of Thrones season 7