what going on?

13 Reasons Why 1x9

Tape 5, Side A

Hana ishte dëshmitare në një ndodhi traumatizuese gjatë një feste verore. Klei mundohet ta bëjë Xhastinin dhe Markusin të logjikojnë dhe u thotë se më e keqja ka për të ardhur.

13 Reasons Why: 1×9
Mar. 31, 2017

13 Reasons Why season 1