what going on?

13 Reasons Why 1x13

Tape 7, Side A

Hana kërkon ndihmë nga z. Porter, këshilltari i shkollës. Klei përgatit një kasetë të re për Tonin dhe mendon ç’të bëjë më pas.

13 Reasons Why: 1×13
Mar. 31, 2017

13 Reasons Why season 1