what going on?

13 Reasons Why 1x12

Tape 6, Side B

Hana shkon në një festë pas një debati me prindërit. Studentët marrin fletë-thirrje për dëshmi në gjyq. Xhastini është i dyzuar mbi besnikërinë e tij.

13 Reasons Why: 1×12
Mar. 31, 2017

13 Reasons Why season 1