what going on?

13 Reasons Why 1x11

Tape 6, Side A

Klei dhe Hana afrohen. Teksa Toni dhe Klei dëgjojnë një pjesë të kasetës, në shtëpinë e Brajsit fillojnë të krijohen telashe.

13 Reasons Why: 1×11
Mar. 31, 2017

13 Reasons Why season 1